Vad är principen om negativ rättskraft?

2019-10-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om försäkringskassan hänvisar till "allmänna förvaltningsprocessuell bestämmelse om ett beslut negativa rättskraft" - vet Ni kanske vad som menas - och i så fall i vilken § är beslutet negativa rättskraft reglerad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principen om negativ rättskraft innebär att ett beslut inte kan ändras av en myndighet ifall beslutet är positivt för den enskilde. En av de viktigaste rättssäkerhetsgarantierna för enskilda är att positiva beslut, t.ex. beviljande av bidrag, som huvudregel inte ska ändras. Den enskilde ska alltså kunna förlita sig på myndighetens positiva besked och förhålla sig till och agera utifrån beslutet. Positiva besked kallas också för gynnande beslut.

Det finns däremot ett undantag från detta. Myndigheten kan ändra ett gynnande beslut ifall myndigheten anser att beslutet blivit felaktigt för att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, 37 § förvaltningslagen (2017:900). Ett gynnande beslut, såsom beviljande av bidrag, kan alltså ändras till den enskildes nackdel i följande tre fall:

1. Det framgår att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas enligt beslutet eller de föreskrifter som beslutet grundats på.

I beslutet ska det alltså finnas ett återkallelseförbehåll. Ifall någon kommit in på en universitetsutbildning kan det positiva beskedet tas tillbaka ifall det t.ex. stått i beskedet att utbildningen inte startar ifall det är för få som ansökt till utbildningen.

2.Tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ska ändras omedelbart:

Detta kan vara aktuellt ifall djurs eller människors liv och hälsa kan motivera att beslutet tas tillbaka. Ett exempel kan vara att det skulle inträffa allvarliga störningar såsom bränder eller explosioner om inte beslutet ändras.

3. Ifall felaktigheten beror på att den enskilde lämnat vilseledande eller oriktiga uppgifter:

Om den enskilde har förfalskat handlingar, inte berättat om viktiga förhållanden eller liknande kan det innebära att beslutet ändras till den enskildes nackdel. Enligt lagens motiv ska det finnas ett orsakssamband mellan det som är fel i beslutet och den oriktiga uppgiften eller vilseledandet. Skulle vilseledandet inte ha någon betydelse för själva beslutet ska inte beslutet ändras.

Som svar på din fråga är alltså huvudregeln i principen om negativ rättskraft att myndigheten inte kan ändra positiva beslut till nackdel för den enskilde, såvida inte något av undantagen i 37 § förvaltningslagen är aktuella.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81793)