Vad är preskriptionstiden och straffet vid narkotikabrott?

2020-11-10 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Den 4 november 2018 blev ja arresterad för försäljning av narkotika/cannabis. Dom höll mig häktad i 3 dagar och efter förhör släppte dom mig. Februari 2019 blev ja kallad till ett nytt förhör gällande samma ärende, då dom ville ha svar på lite saker ifrån förundersökningen. Nu är det november 2020 och jag har fortfarande inte blivit kallad till tingsrätten. Min fråga är, är detta fall preskriberat vid nuläget? Om inte, va kan påföljderna bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att nämna att narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (förkortad NSL). Beroende på hur allvarligt brottet är varierar straffskalan. Hur allvarligt brottet är beror bland annat på hur stor mängd narkotika det rör sig om. Straffet för de olika graderna av narkotikabrott är:

- fängelse i högst tre år vid narkotikabrott av normalgraden (1 § NSL)

- böter eller fängelse i högst sex månader vid ringa narkotikabrott (2 § NSL)

- fängelse i minst två år och högst sju år vid grovt narkotikabrott (3 § första stycket NSL)

- fängelse i minst sex år och högst tio år vid synnerligen grovt narkotikabrott (3 § andra stycket NSL).

Preskriptionstid

Anledningen till varför det är intressant att veta vilken grad brottet klassas som är eftersom preskriptionstiden varierar beroende på brottets straffskala. Regler om preskriptionstiden hittar vi i 35 kap. brottsbalken (förkortad BrB). Eftersom jag inte vet vilken grad av narkotikabrott som det rör sig om i ditt fall kommer jag att gå igenom alla olika alternativ:

- Vid narkotikabrott av normalgraden är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).

- Vid ringa narkotikabrott är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § första punkten BrB).

- Vid grovt narkotikabrott är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).

- Vid synnerligen grovt narkotikabrott är preskriptionstiden femton år (35 kap. 1 § fjärde punkten BrB).

Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks (35 kap. 4 § BrB). Förutsättningarna för att ett brott ska preskriberas är att man inte har häktats eller att åtal inte har väckts (35 kap. 1 § första stycket BrB). Eftersom du har häktats en gång men sedan släpptes igen räknas det som att häktningen aldrig har hänt (35 kap. 3 § BrB). Brottet kan alltså ändå preskriberas, under förutsättning att du inte häktas igen eller åtal väcks.

Sammanfattning

Eftersom jag inte vet vilken grad av narkotikabrott du är misstänkt för kan jag inte avgöra vad straffet blir. Jag kan alltså inte heller säga med säkerhet om brottet är preskriberat eller inte. Om det rör sig om ett ringa narkotikabrott är brottet däremot preskriberat, eftersom det nu (november år 2020) är mer än två år sedan brottet begicks. Om det istället är fråga om narkotikabrott av normalgraden eller grovt/synnerligen grovt narkotikabrott är det inte preskriberat.

Vid narkotikabrott av normalgraden kan du förvänta dig ett fängelsestraff på max tre år. I lindriga fall kan man istället få villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Vid grovt narkotikabrott kan du förvänta dig fängelse i minst två år och högst sju år, och vid synnerligen grovt brott fängelse i minst sex år och högst tio år.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (512)
2021-05-14 Narkotikabrott
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott
2021-05-12 Narkotikabrott
2021-05-07 Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?

Alla besvarade frågor (92309)