Vad är preskriptionstiden för handlande i strid mot Miljöbalkens regler om strandskydd?

En granne fällde ett antal träd 2019 som visade sig ligga inom strandskyddsområde på sin egen tomt. Ingen dispens för detta lämnades in. Hur lång är preskriptionstiden för sådant handlande?

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Miljöbalken (MB) reglerar strandskyddade områden och inom ett strandskyddat område får man inte vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter (7 kap. 15 § fjärde punkten MB). En sådan åtgärd kan vara att fälla träd och för att få göra det inom ett strandskyddat område krävs dispens som du konstaterat. Dispensen kan ges av kommunen eller länsstyrelsen (7 kap 18a-18b § MB). Din granne har inte fått någon dispens och därmed handlat i strid med Miljöbalken. Preskriptionstid för att vidta förbjudna åtgärder inom strandskyddat område utan dispens saknas, till skillnad från exempelvis bygglov som har en preskriptionstid på 10 år (MÖD 2014:27). 

Sammanfattning 

Handlande i strid med reglerna om strandskydd i Miljöbalken saknar preskriptionstid. Jag har inte tillräckligt med information om trädfällningen för att garanterat kunna avgöra om det strider mot strandskyddet men jag råder dig att höra av dig till både kommunen och länsstyrelsen så att dem kan titta närmre på vad som inträffat. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”