FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott06/07/2020

Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Hur länge kan man vänta med stt anmäla falsk tillvitelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar som att du vill veta vad preskriptionstiden är för falsk tillvitelse.

Brottsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din fråga.

Vad är falsk tillvitelse?

Falsk tillvitelse innebär om någon lämnar osanna uppgifter om en person till åklagare, polis eller någon annan myndighet. Straffet för falsk tillvitelse är fängelse i högst två år, men om brottet är ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst 6 månader, 15 kap. 7 § första stycket brottsbalken.

Preskriptionstiden för falsk tillvitelse

Preskriptionstiden för falsk tillvitelse är fem år, men detta innebär att den personen som är misstänkt för falsk tillvitelse måste ha häktats eller erhållit del av åtalet, 35 kap. 1 § brottsbalken. Dock, är den absoluta preskriptionstiden för falsk tillvitelse 15 år och med det sagt spelar det ingen roll om den misstänkte har häktats eller erhållit del av åtalet, 35 kap. 6 § brottsbalken.

Jag tycker att du inte ska vänta med att anmäla falsk tillvitelse, eftersom det är alltid enklare med bevisning. Men kom ihåg att den misstänkte inte kan dömas om du anmäler efter 15 år (preskriptionstiden).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rahime DumanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo