Vad är preskriptionstid och finns det undantag för brott som skett mot barn under 18 år?

FRÅGA
en pappa har utnyttjat sin dotter sexuellt under hela hennes uppväxt. hon har anmält nu när hon är 30år. hur lång är preskriptionstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara på din fråga tänker jag redogöra för vad innebär preskriptionstid och vad är preskriptionstiden för de vanligaste sexualbrotten.

Din fråga regleras i Brottsbalken (brb).

Preskriptionstid - vad är det?

Preskriptionstid är inom den tid en åklagare måste väcka åtal mot en gärningsman för att målet ska kunna gå till domstol och personen ska kunna dömas. Man uttrycker det som den period då brottet kan leda till påföljd. Anmäler man ett brott efter att preskriptionstiden löpt ut kan inte längre någon påföljd av staten dömas ut.

Preskriptionstiden för brott är beroende på hur högt maxstraffet för brottet är (35 kap. 1 § brb). För de allra grövsta brotten gäller ingen preskriptionstid såsom mord, terroristbrott och våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (35 kap. 2 § andra och tredje punkten brb).

Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkten brottet begåtts. Det finns ett undantag för brott mot barn under 18 år, då löper preskriptionstiden från de barnet fyllt 18 år (35 kap. 4 § brb).

Slutsats

Tyvärr kan jag konstatera att preskriptionstiden för de flesta potentiella sexualbrotten kan vara preskriberade. Om det rör sig om våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (person under 18 år) (6 kap. 1 § första eller tredje stycket brb samt 6 kap. 4 § brb) gäller ingen preskriptionstid och således kan gärningsmannen dömas till påföljd.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (352)
2021-01-22 Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?
2021-01-18 Vad menas med koppleri?
2021-01-18 När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?
2021-01-18 Är det olagligt att främja prostitution?

Alla besvarade frågor (88337)