Vad är partiell bodelning?

2019-01-22 i Bodelning
FRÅGA
Vad är partiell bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om äktenskap och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB)

En partiell bodelning betyder att makarna bodelar (delar på egendom) med endast begränsade tillgångar. Alltså att inte hela egendomsmassorna ingår, utan endast delar som makarna själv kommer överens om. Vid tillkomsten av äktenskapsbalken var det oklart huruvida detta var tillåtet eller inte. Men Högsta domstolen (HD) har fastställt att det är möjligt, dock ska det vara under ett rådande äktenskap, och inte när ett äktenskap upplösts.

I rättsfallet NJA 1991 s. 284 fastställde HD att detta var möjligt. I fallet tilldelades hustrun endast hälften av en fastighet som mannen hade lagfart som ensam ägare. Motivet bakom HD:s beslut var att makar har en stor avtalsfrihet mellan sig och att borgenärer som vill angripa bodelningen, inte saknar möjlighet att göra det, trots att endast ett fåtal tillgångar ingår.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69284)