Vad är påföljderna vid försäljning av förstahandskontrakt till hyresrätt (svartkontrakt)?

2018-10-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag undrar vad konsekvenserna kan bli om man säljer en hyreslägenhet förstahandskontrakt svart vilka straff är aktuella? Är det fängelse?Mvh
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Jordabalken (JB).

Påföljder vid försäljning av hyreskontrakt (svartkontrakt)
Att sälja hyreskontrakt i Sverige är olagligt. Det är inte tänkt att en hyreslägenhet ska ha ett värde på det sättet och det är alltså inte tillåtet att kräva ersättning för överlåtelse av en hyreslägenhet. Straffet är böter eller fängelse i upp till 6 månader (12 kap. 65 § JB).

Hur bestäms påföljden?
Vid avgörande av vilken påföljd som ska utdömas tar domstolen särskild hänsyn till försvårande omständigheter såsom att det har rört sig om ett betydande belopp eller att gärningspersonen har tagit initiativ till gärningen genom annonsering eller liknande, som visar på ett planmässigt tillvägagångssätt. I fall med sådana försvårande omständigheter är det fråga om fängelsestraff. I andra fall är det i regel fråga om böter, även om domstolen så klart gör en prövning av omständigheterna i varje specifikt fall.

Om det är fråga om ett grovt brott
Är det fråga om ett grovt brott blir straffet fängelse i upp till 2 år. Vid bedömning av om brottet är grovt ska det särskilt tas hänsyn till om överlåtelsen har varit en del i en yrkesmässigt bedriven verksamhet eller om gärningspersonen har missbrukat sin ställning som ägare/förvaltare (12 kap. 65 § 2 st. JB).

Vad händer utöver straffansvar?
Utöver eventuella straffpåföljder, dvs. fängelse eller böter, blir gärningspersonen (säljaren) skyldig att betala tillbaka den ersättning som har utgått.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1306)
2019-04-21 Jag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder?
2019-04-21 Kan jag bli vräkt för att min hund skäller?
2019-04-20 Vad händer med min hyresrätt när min nuvarande hyresvärd går bort och fastigheten går i arv?
2019-04-18 Kan jag säga upp min hyresgäst direkt på grund av narkotikamissbruk?

Alla besvarade frågor (68021)