Vad är påföljderna för narkotikasmuggling och finns det några förmildrande omständigheter för en 17-åring?

2020-09-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga kring narkotikabrott, främst narkotikasmuggling. Min lillebror som är 17 år gammal är misstänkt för just narkotikasmuggling och polisen har gjort husrannsakan hos båda föräldrarna (skilda) och ska nu hålla förhör. Jag undrar därför vad påföljden för ett sådant brott kan bli (ifall han blir dömd såklart), och om det finns några förmildrande omständigheter med tanke på hans ålder.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Vad blir påföljden?
Vad gäller brottet narkotikasmuggling finns det fyra olika svårighetsgrader:

*Först och främst kan man dömas för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad gäller påföljden håller sig domstolen till den lägre delen av straffskalan, dvs. att det sannolikhet blir böter i det fallet (6 § andra stycket lag om straff för smuggling).

*För det andra finns brottet narkotikasmuggling av normalgraden. Där är påföljden fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling).

*För det tredje kan man dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling).

*Till sist har vi brottet synnerligen grov narkotikasmuggling där påföljden blir fängelse i lägst sex år och högst tio år (6 § fjärde stycket lag om straff för smuggling).

Vilken svårighetsgrad det blir beror på lite olika saker. Vad gäller gränsdragningen mellan t.ex. ringa och normalgraden beror det på vilken sorts narkotika och vilken mängd. När det kommer till grov och synnerligen grov narkotikasmuggling ser man också till ifall smugglingen ingått i en slags verksamhet m.m. Eftersom jag saknar information om vilken typ och mängd av narkotika samt i vilket sammanhang det skett så kan jag tyvärr inte ge dig något mer exakt svar här.

Finns det några förmildrande omständigheter?
Det finns förmildrande omständigheter för din bror pga. hans ålder. Till att börja med så får domstolen döma till ett lägre straff än vad som är föreskrivet för brottet, då han är under 21 år (29 kap. 7 § brottsbalken). Sedan finns det även en huvudregel som är emot fängelse när det kommer till brott begångna av personer under 18 år. Domstolen får endast döma till fängelse när det finns synnerliga skäl, vilket är ett mycket högt ställt krav. Domstolen ska i annat fall döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (30 kap. 5 § brottsbalken).

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (494)
2021-03-03 Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?
2021-02-28 dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri
2021-02-28 Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?
2021-02-28 narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

Alla besvarade frågor (89905)