Vad är påföljden vid ringa stöld?

FRÅGA
Hej! När det gäller Ringastöld, hur mycket böter får jag om jag stjäl något som är värt 41kr?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken påföljd som kan bli aktuell vid ringa stöld, i synnerhet i situationer då det stulna har ett mycket lågt värde. Regler om brott och deras påföljder finns i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Ringa stöld

Den som "olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det" gör sig skyldig till stöld (8 kap. 1 § brottsbalken). Påföljden kan, som högst, bli fängelse i två år. Skulle det som stulits ha ett lågt ekonomiskt värde så kan brottsrubriceringen istället bli ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Ringa stöld är således en lindrigare form av stöld, något som återspeglas av de påföljder som brottet kan aktualisera. Ringa stöld kan nämligen resultera i antingen böter eller fängelse i högst 6 månader.

Gränsen för vad som är att anse som ringa stöld är, som regel, att värdet av det stulna inte överstiger 1250 kr (NJA 2019 s. 951). Givet det låga värdet på det stulna så kommer brottsrubriceringen i ditt fall att bli ringa stöld. Den aktuella påföljden kommer, med största sannolikhet, att vara böter (för att ett fängelsestraff ska utdömas för stöld till ett lågt ekonomiskt värde krävs det att det föreligger någon form av försvårande omständigheter).

Vid ringa stöld kan böter utgå i form av dagsböter eller penningböter (25 kap. 1 § brottsbalken). Med dagsböter avses böter som bestäms till ett visst antal, mellan 30 och 150 stycken, och till ett visst belopp, mellan 50 kr och 1000 kr (25 kap. 2 § brottsbalken). Med penningböter avses böter i form av ett fastställt engångsbelopp mellan 200 kr och 4000 kr (25 kap. 3 § brottsbalken).

Vad som gäller i ditt fall

Enligt Åklagarmyndighetens praxis (se s.7) brukar påföljden för ringa stöld, då värdet av det stulna understiger 60 kr, vara penningböter som bestäms till ett belopp på ungefär 800 kr. Observera dock att domstolen kommer att göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet varför beloppet kan avvika något från det ovan angivna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med ytterligare frågor.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (733)
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?

Alla besvarade frågor (96482)