Vad är påföljden för ringa stöld?

Hej, vad blir påföljden för snatteri, i butik. T ex i en klädaffär med bijouterier.

Om en väska stjäls, till ett värde av 800:-

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer Brottsbalken att bli tillämplig.

Vad blir påföljden för ringa stöld?

I vår nutid är snatteri kallat för 'ringa stöld' och brottet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, (8 kap. 2 § Brottsbalken). För att bestämma straffskalan kommer domstolen att ta hänsyn till hur gammal du är, om du har begått liknande brott tidigare samt din avsikt med handlingen, (29 kap. 1 § Brottsbalken).

Vad är förmildrande och försvårande omständigheter?

I bedömningen vägs även förmildrande och försvårande omständigheter. Exempel på försvårande omständigheter är om du till exempel har utnyttjat någons beroendeställning eller utnyttjat någons skyddslöshet kan domstolen ta hänsyn till den omständigheten och det kan påverka straffet. Jag utgår från att det inte föreligger några försvårande omständigheter i ditt fall. Exempel på förmildrande omständighet är att du blev hetsad till att stjäla väskan och det kan påverka straffet positivt - det vill säga att du får ett lindrigare straff, (29 kap. 3 § Brottsbalken).

Vad för betydelse har en persons ålder för straffet?

I din fråga framgår det inte hur gammal du är, eftersom ålder har en betydande roll för vad för påföljd det ska bli beroende på ålder. Enligt svensk lag om en person är under 21 år och begår ett brott så reduceras straffet och domstolen får döma till lindrigare straff, (29 kap. 7 § Brottsbalken).

Sammanfattningsvis är påföljden för ringa stöld böter eller fängelse i högst 6 månader. Vad som påverkar din påföljd är din ålder och avsikt med handlingen samt om du har tidigare begått liknande brott.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,Rahime DumanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”