FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/09/2021

Vad är påföljden för att obehörigen låna ut sitt vapen till någon utan tillstånd?

Hej!

Jag har en bekant som lånar ut sin jaktvapen som han såklart i sin tur ha vapenlicenser på till sina barn som är 14 & 16 år gamla som han sedan skickar ut i skogen för att de ska få gå och jaga på egen hand.

Vet ej vad som gäller för jaktarean där de går dessa pojkar men vet att ingen av de tre köpt jaktkort av något slag och att min bekanta ej är med under de som bör gå till som en uppsiktjakt, utan dessa två pojkar är helt ensamma med varsitt vapen ute i skogen för att jaga småvilt.

Vad skulle straffet bli för detta om de skulle stöta på polis eller annan inspektion eller dylikt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som blir av relevans för din fråga är vapenlagen (1996:67). Frågan du ställer ger upphov till ett relativt enkelt svar och besvaras bäst genom en återgivning av det som står i 9 kap. 1 § vapenlagen: "Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år". Här blir just begreppet "lånar ut" det som blir aktuellt och kan som regeln beskriver ge fängelsle i upp till tre år.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo