Syftet med marklov och dess innebörd

Vad är syftet med marklov? När behövs marklov? Vem, om inte alla, är skyldiga att söka marklov? D v s är t ex en kommun inte skyldig att söka marklov för en åtgärd som en enskild person eller ett företag varit skyldig att söka marklov för?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Marklov regleras i 9 kap plan- och bygglagen (PBL). Marklov innebär att du får tillstånd att förändra marken avsevärt och man behöver det om höjdläget kommer förändras mer än runt 0,5 m genom schaktning eller fyllning till exempel. Du får kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att veta exakt vad som gäller för er. Även kan marklov krävas om området har detaljplan. Vidare kan det behövas marklov om kommunen bestämt det i detaljplanen eller i områdesbestämmelser, till exempel för trädfällning.

Om man ska ändra marken i anslutning till vissa anläggningar som inte har detaljplan behövs marklov för till exempel flygplatser och försvarsanläggningar. Syftet är att stora förändringar inte ska kunna göras (utan tillstånd) som kan innebära olägenheter för omgivningen. Historiska och miljömässiga värden ska även skyddas och eventuella ändringar som någon önskar göra ska genomföras varsamt och med respekt. Den som önskar ändra marken på nämnda sätt måste alltså ansöka om marklov hos byggnadsnämnden i kommunen. Angående ditt exempel gäller samma regler för alla som väsentligt vill ändra marken, även kommunen.

Med vänliga hälsningar

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000