FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt25/08/2020

Vad är lösöre?

Jag har ett lagat på min farbrors hus där jag skall betala en summa och i denna summa ingår inventarierna i huset enligt testamentet!

Vad är skillnaden mellan inventarier och lösöre i detta fall?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom indelas i fast egendom och lös egendom. Fast egendom är jord, se 1 kap. 1 § jordabalken (JB). Det finns ingen uttrycklig definition av vad som avses med lös egendom. Lös egendom kan endast definieras negativt, dvs allt som inte är fast egendom är lös egendom. Lösöre är en typ av lös egendom, och utgörs av lösa saker som man kan ha i sin besittning (alltså lösa fysiska föremål) som t.ex. möbler, bilar, båtar. Exempel på lös egendom, som inte är lösöre är skuldebrev, värdepapper och byggnad på annans mark.

Inventarier är ett begrepp som kan används som en synonym till lösöre i ett hushåll, dvs. sådant som är flyttbart.

I detta fall tror jag att med "inventarier i huset" menas det lösöre som finns inne i huset, alltså det lösa fysiska föremålen som finns i huset.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare