Vad är lägsta respektive högsta penningböter för brott mot trafikförordningen?

2020-06-11 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är lägsta respektive högsta penningboten gällande strafföreläggande brott mot trafikförordningen? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var kan jag hitta informationen?

Trafikförordningen innehåller många olika bestämmelser uppdelade i olika kapitel. Det finns således många olika bestämmelser som kan överträdas och leda till påföljd.

På Åklagarmyndighetens hemsida finns en ordningsbotskatalog gällande brott mot trafikförordningen som meddelas i enlighet med 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Den kan du hitta här. I den specificeras vilka brott som kan ge vilken penningbot, som en slags tabell.

Vad är lägsta respektive högsta belopp?

Av tabellen framgår att det lägsta bötesbeloppet är 500 kr och kan ges exempelvis om föraren av motordrivet fordon underlåtit att stanna på betryggande avstånd från korsning med järnväg eller spårväg, eller om man framför fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd eller om man har otillåtet antal passagerare i fordonet m.m.

Det högsta beloppet enligt tabellen är 4 000 kr kan aktualiseras bland annat när man överstigit den gällande hastighetsbegränsningen med 36 km/h eller mer.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Kolla gärna i tabellen för fler beloppangivelser.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88097)