Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?

Min far ägde ett hus sedan tidigare när han gifte sig. Han har under alla år betalat alla räkningar och muntligt har huset varit hans. Han har inga gemensamma barn med frun. Han har 2 egna barn som är helsyskon med samma mamma och en till barn med en annan kvinna. För 18 år sedan gav pappa huset som gåva till oss 2 barn som är helsyskon, i detta gåvobrev står det att huset är enskild egendom och inte är ett förskott på arvet. Dessutom har vi betalat av en revers på huset.

Nu har pappa gått bort och juristen som sköter dödsboet vill ha information om huset som jag och mitt syskon äger, för att det kanske ska ingå som tillgång i dödsboet och att halvsyskonet kan ha rätt till en del (Har talat med denne och det finns dock inget intresse av detta).

Kan jag och mitt syskon förlora huset? Trots att det gått 18 år, inte är förskott på arvet och vi betalat en revers?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att er far har i gåva gett bort sitt hus till 2 av sina 3 barn. Nu riskerar huset att bli en del av er fars bouppteckning trots att ni äger huset.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som utgör förskott på arv och vad laglottsskyddet är.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Är gåvan giltig?

Inledningsvis krävs att gåvan är giltig för att gåvan ska anses vara fullbordad (4 kap. 29 § Jordabalk) Annars riskerar den att vara ogiltig och det får rättsverkan av att den anses aldrig ha skett.

För att en gåva av fast egendom ska vara giltig krävs att formkraven i 4 kap. 1 § JB är uppfyllda. Det innebär att en skriftlig handling ska upprättas som innehåller en förklaring att den fasta egendomen ges bort i gåva. Handlingen ska signeras av gåvogivare och gåvomottagare.

Om gåvan är ogiltig ska huset ingå i er fars bouppteckning.

Vad är förskott på arv?

Enligt 6 kap. 1 § ÄB är utgångspunkten att egendom som en förälder ger till sina bröstarvingar utgör förskott på arv om inte annat framgår. Det kan exempelvis vara att gåvan behäftade med en föreskrift som förklarar att det inte ska utgöra förskott på arv.

I och med att gåvobrevet i ditt fall förklarar att gåvan inte ska anses vara förskott utgör det inte förskott på arv.

Kan fastigheten införlivas i er fars bouppteckning ändå?

Alla bröstarvingar är tillförsäkrade sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om er far har gett bort huset till er men fortsatt att bo kvar kan det räknas som att ni legalt sett fått huset genom ett testatementsförordnande. Om det tredje syskonet då påkallar jämkning kan det vara så att värdet av huset ska avräknas på era lotter i samband med arvet (7 kap. 2,3 och 4 § ÄB). Om ni har betalt huset på något sätt till er far kommer troligtvis en avräkning för det beloppet också ske.

Slutsats

Om det tredje syskonet påkallar jämkning kan det vara så att er gåva ska avräknas från arvet från er far. Om ingen jämkning påkallas ska inte huset räknas in i bouppteckningen. För att kunna lämna ett preciserat svar på din fråga krävs att omständigheterna utreds med beaktande av fler omständigheter än vad du tar upp i frågan.

Om du har fler frågor eller önskar ytterligare utredning är du välkommen att kontakta mig per mail till andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”