Vad är laglott? och godkännande av testamente?

2017-10-04 i Laglott
FRÅGA
Jag är särkullbarn 58 år. Min mamma avled 26/8. Hon var min biologiska mamma och jag har bott med styvpappan sedan 3-4 årsåldern då dom tog hem mig från min mormor och morfar.Det finns ett testamente som är skrivet 12/3 2017 där jag ska enndast erhålla min laglott. (jag fick skriva på ett papper att jag inte skulle ha något från min biol pappa för 10 år sedan.) Sade det till min mamma då och hon sa att dom skulle ta med mig i testamentet. Vad menas med laglott? Är det minsta möjliiga som jag får ärva?På testamentet står: Godkänner med förbehåll av miin laglottGodkännerTagit del avVilket ska jag skriva under för att få någon del av mitt arv (förvisso tror jag inte et finns något kvar) ???Måste jag begära jämkning? vad det nu betyder ??? Ska jag få se några papper på siffror och arvegods?Med vänlig hälsning Inga-Britt Linde
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt ärvdabalken (ÄB) 2 kap 1 § så är det arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) som ärver i första hand. Det innebär att det är du som ärver i första hand enligt den legala arvsordningen. Enligt 3 kap 1 § ÄB så tillfaller arvet efterlevande make. Om arvlåtaren efterlämnar ett särkullbarn har det barnet dock rätt att få ut sin arvslott. Ett särkullbarn kan dock även avstå från sitt arv till fördel för den efterlevande maken i enlighet med 3 kap 9 § ÄB. Detta gäller endast makar, sambor ärver inte efter varandra om det inte stadgas i testamente.

I det här fallet verkar det dock vara så att arvlåtaren skrivit ett testamente som fastställer att bröstarvingen endast ska ärva sin laglott. Enligt 7 kap 1 § ÄB så är laglotten, hälften av arvslotten. Arvslotten är det som arvingen har rätt till enligt den legala arvsordningen. Om det alltså endast finns en bröstarvinge och kvarlåtenskapen beräknas till 100 kr, så är arvslotten 100 kr, medan laglotten är 50 kr.

Det är inte möjligt att göra sina barn helt arvslösa i Sverige. Barn har alltid rätt till sin laglott. Det innebär att om ett testamente upprättas som kränker ett barns laglott så måste barnet begära jämkning av testamentet i enlighet med 7 kap 3 § ÄB, vilket innebär att arvingen måste framställa ett krav om att få ut sin laglott inom 6 månader efter att testamentet delgivits.

Om det dock står i testamentet att bröstarvingen ska få sin laglott, då har ingen kränkning skett och således måste någon jämkning inte begäras. Om du skriver under "godkännande med förebehåll för min laglott", så innebär det att du godkänner testamentet i sig, men vill ha din laglott och således vill framföra ett anspråk om jämkning för att få din laglott. "Godkänna", betyder att du godkänner hela testamentet och således förlorar du din rätt att klandra testamentet enligt 13 kap ÄB. När du endast skriver under "tagit del av", så har testamentet inte godkänts och din rätt att klandra testamentet kvarstår.

Vilken del som du vill skriva på beror således på vilken verkan du vill att testamentet ska ha.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?