Vad är kvarlåtenskap?

Hej,

Jag undrar om kvarlåtenskap (i ett testamente) är vad det låter som, det som är kvar efter skulder etc är betalda?

Vill vara säker på att de pengar som finns på baken är medräknade, annars har vi gjort fel på vårt testamente där det står "att all kvarlåtenskap tillfaller xxx xxx"

Var orolig att det kan gälla "bara" saker.

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Kvarlåtenskap är i kort all den egendom (tillgångar minus avdrag för skulder) som finns kvar efter någon som har dött. Det är så att säga en samlingsbeteckning för de tillgångar och skulder som en arvlåtare lämnar efter sig.

Med all kvarlåtenskap som ni åsyftar innebär det då också all egendom. Det är allt av värde, lösöre ("lösa ting") men även medel på t.ex. ett bankkonto.

Reglerna kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). I t.ex. 9 kap 1 § ÄB sägs, angående testamente, att om någon vill att egendomen efter denne (kvarlåtenskapen) ska fördelas på annat sätt än vad som annars sägs i lag kan förordna detta genom testamente. All kvarlåtenskap innebär då all egendom/ alla tillgångar.

Vänliga hälsningar

Robin UddénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”