Vad är konsekvenserna av att köra drogpåverkad?

Hej jag känner en kille som hade kört när han var påverkad av narkotika och krockade in i ett träd, ingen var skadad, men han fick en beslut från transportstyrelsen att hans körkort kommer att återkallas i 15 månader och han väntar på andra beslut. Min fråga är kommer han att bli också dödmd till fängelse? och vad kan det bli för påföljd?

Lawline svarar

Vad är konsekvenserna av att köra drogpåverkad?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vad man kan på för påföljder, förutom återkallelse av körkort, av att köra drogpåverkad.

Rattfylleri och narkotikabrott

Den som påträffas med narkotika i blodet när denne kör bil gör sig skyldig till rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Huruvida detta ska ses som grovt eller inte, bedöms utifrån de olika omständigheterna i situationen (4a § lag om straff för vissa trafikbrott). Påföljden för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader, medan påföljden för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år.

För narkotikabrott döms den som olovligen bland annat innehar, brukar, överlåter, bjuder ut till försäljning eller förvärvar i överlåtelsesyfte (1 § narkotikastrafflagen). Påföljden är fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott är det om mängden narkotika varit liten och omständigheterna i övrigt varit mildra (2 § narkotikastrafflagen). Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad skulle den som körde kunna dömas till?

Utifrån nämnda straffskalor för rattfylleri och narkotikabrott ska domstolen bestämma brottets straffvärde, dvs. vad straffet som utgångspunkt bör landa på med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Straffvärden utgörs av en gärnings skadlighet och farlighet samt gärningsmannens skuld och motiv (29 kap. 1 § brottsbalken). När det gäller straffvärdet ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken).

Det finns en presumtion mot fängelse. Dock kan presumtionen brytas om brottets straffvärde är högt (i regel minst ett år), om det varit ett återfall eller om brottet i fråga varit ett så kallat artbrott (30 kap. 4 § brottsbalken). Ett brott klassificeras som ett artbrott om brottet ur ett samhällsperspektiv ses som mer besvärande och allvarligt än övriga brott. Enligt motiven är det klart att grovt rattfylleri ska anses som ett artbrott som bör ge fängelse. Även narkotikabrott, som ej är ringa, anses tydligt som ett artbrott som presumerar fängelse. För att göra en närmare bedömning av vad som gäller i det fall du beskriver behöver en bedömning göras här. Rör det sig om ringa narkotikabrott och rattfylleri av normalgraden är sannolikt att fängelse inte kommer att väljas som påföljd. Istället kan vård (31 kap. 3 § brottsbalken) eller skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård (28 kap. 6a § brottbalken) bli aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo