Vad är konsekvenserna av att bryta mot domstolsbeslut om umgänge?

2020-02-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har ensam vårdnad om 2 barn. Pappan har umgängesrätt vissa tider enligt dom i tingsrätt. Jag undrar vad straffet kan bli om jag utför domstolstrots och inte lämnar barnen till pappan enligt domen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I frågan skriver du att ni har fått ett domstolsbeslut som stadgar att pappan har rätt till umgänge vissa tider med era barn. Reglerna om verkställighet av domar hittar vi i Kap. 21 Föräldrabalken (FB).

En dom om vårdnad, boende och umgänge ska följas – annars riskerar man vite

Föräldrar som har fått en dom i Tingsrätten om vårdnad, boende och/eller umgänge med sina barn ska följa domen. Om man hindrar sitt barn från att träffa den andra föräldern trots ett domstolsbeslut som ger rätt till umgänge, kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Vid ett sådant brott mot ett domstolsbeslut kan den andra föräldern (i detta fallet pappan) vända sig till domstolen och ansöka om verkställighet (21 kap. 1 § FB).

Verkställighet innebär att domstolen säger att föräldern som bryter mot domen måste börja följa den. Domstolen kan i samband med verkställigheten utfärda vite - detta betyder att om föräldern skulle fortsätta med att hindra umgänget, kommer denna behöva betala ett visst belopp om man inte lämnar ifrån sig barnet (21 kap. 3 § första stycket FB).

Domstolen kan också besluta om hämtning, som innebär att polisen kommer och hämtar barnet i fråga för att hjälpa till med att verkställa domen (21 kap. 3-4 § FB).

Barnets bästa ska alltid vara avgörande

Ett beslut om verkställighet ska alltid vara förenlig med barnets bästa och domstolen ska vägra verkställighet om den inte är det (21 kap. 6 § FB). Ett exempel på en situation där det inte skulle vara förenligt med barnets bästa är om barnet riskerar att fara illa om barnet umgås med den förälder som har umgängesrätt.

Är barnet tillräckligt stort och moget för att uttrycka sin egen vilja får domstolen inte heller besluta om verkställighet om barnet inte vill det (21 kap. 5 § FB).

Underlåtenhet att följa en dom kan ligga en förälder till last

En domstol ska ta hänsyn till alla omständigheter när den bestämmer om vårdnad, boende och umgänge. Om en förälder upprepade gånger går emot en tidigare dom kan det vara en nackdel för den föräldern i en framtida tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Det är generellt sett bättre för en förälder att försöka följa domstolens beslut, vara medgörlig och samarbetsvillig.

Sammanfattning

Föräldrar är skyldiga att följa en dom om umgänge. Om en förälder inte följer en dom kan den andra föräldern väcka talan om verkställighet. Föräldern som fortsätter att gå emot domstolens beslut kan sedan behöva betala vite och i vissa fall kan polisen behöva hjälpa till för att se till att domen följs.

Om barnens pappa går till domstol i framtiden och väcker talan om vårdnad, boende eller umgänge, kan det ligga dig till last om du inte har följt den tidigare domen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84259)