vad är innebörden av den särskilda beräkningsregeln i 4:1b SoL?

2019-11-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad innebär 4 kap. 1b paragraf i SoL?de som fått försörjningsstöd i 6 månader ska ej 25 procent inte beaktas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad bestämmelsen i 4 kap 1b § socialtjänstlagen (SoL) innebär rent praktiskt.

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstlagens fjärde kapitel innehåller en rätt till att få försörjningsstöd och annat bistånd som behövs om en person inte klarar av sin egen försörjning eller livsföring. Livsföring kan sägas vara ett samlingsbegrepp på sådant en människa behöver för att kunna leva ett drägligt liv, det kan röra sig om allt från tandläkarvård till glasögon och skor. Rätten till detta bistånd framgår av 4 kap 1 § SoL. För att ha rätt till sådant bistånd krävs dock att man inte själv kan tillgodose sina behov. Biståndet ska alltså vara ett slags sista skyddsnät från samhällets sida och innan man får sådant bistånd gör socialtjänsten i kommunen där den sökande bor en behovsprövning för att se om man faktiskt är i behov av stöd från kommunen.

Om det visar sig att den sökande har inkomster och tillgångar kan det påverka rätten till bistånd. Ju mer pengar man tjänar och ju mer tillgångar man har desto mindre anses behovet av stöd från samhällets sida vara, detta ska ju som sagt endast vara ett sista skyddsnät. I 4 kap 1 a-c §§ finns dock ett antal bestämmelser som styr hur socialtjänsten ska bedöma vissa typer av inkomster.

I 4 kap 1a § räknas ett antal inkomster in som socialtjänsten inte ska beakta alls, dvs de ska inte påverka bedömningen om huruvida bistånd ska lämnas eller inte. Socialtjänsten ska alltså låtsas som att inkomsten (som räknas upp i 1a §) inte finns.

4 kap 1b § SoL och dess närmare innebörd

I 4 kap 1b § är bestämmelsen likartad, den innebär att socialtjänsten inte ska beakta 25 procent av den arbetsinkomst som en person som erhållit försörjningsstöd i sex månader i följd får. Detta har betydelse eftersom rätten till försörjningsstöd kan falla bort om den som tar emot stödet börjar tjäna pengar (till exempel på grund av anställning). Någon som börjar tjäna pengar kanske inte längre behöver stödet för att klara sin försörjning och/eller livsföring.

För att skydda personer som behövt samhällets stöd under relativt långa perioder från att plötsligt förlora stora delar eller hela sitt försörjningsstöd om de börjat arbeta har man därför valt att införa en regel som innebär att socialtjänsten bara tar hänsyn till 75% av den lön man får av ett arbete om man tagit emot försörjningsstöd i sex månader i rad. Detta kan som sagt leda till att man får behålla i varje fall delar av sitt försörjningsstöd när man, om 100% av lönen beaktats kanske skulle förlorat stor del eller hela försörjningsstödet. Övergången till arbete kan sägas bli mjukare och smidigare med denna regel.

I bestämmelsens andra stycke ställs det upp en tidsgräns på hur länge bestämmelsen ska tillämpas. Tidsgränsen är två år varpå man återigen måste erhålla försörjningsstöd i sex månader i rad innan den börjar tillämpas igen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82647)