Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

2020-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor i en hyreslägenhet och har fått pälsänger ( larverna finns både levande/ döda & deras ömsade hud) i alla rum/ garderober/byråer soffa säng Mm, i hela lägenheten (även i kastrull- lådan)om ca:90 kvm. Förutom i en byrålåda i vardagsrummet. Vi kan ändas nyttja soffa (Besprutad) som 1 sovplats & 1 dubbelsäng ståendes mitt i ett tomt rum. Företag har varit här & besprutat skorstensmuren som går genom En skåpslucka I köket med ventilationsrör från spisfläkten. Fackman har vidare uttryckt att pälsängerna till störst sannolikhet kommer in denna väg pga de finns ett skatbo i skorstenen. Hyresvärden har Kännedom om skatboet samt låtit ta bort det får något år sedan. Men inte gjort något åt de i år. - Vilka är mina rättigheter/ skyldigheter? Precis allt måste tvättas 60 grader, kemtvättas, frysas, eller vara i en bastu. Packad i förslutna plastlådor el vakuumförpackas enl rekommendationer samt förvaras på ett annat ställe tills pälsängrarna bekämpats. Har bett om hjälp från hyresvärden om förvaringsplats, container el liknande. Ej fått respons viket gör att jag får slänga oerhört mycket pga jag inte har förutsättningarna att ta hand om mina och min sons ägodelar så som börs! Vad gäller mina ekonomisk utlägg för inköp, plastlådor, vakuumförpackningar, tvättmedel, el, ja allt som rör pälsängerna och dess bekämpning. vilken hjälp kan jag begära från hyresvärden. Vilka skyldigheter har hyresvärden gentemot mig. Förtvivlad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap jordabalk (JB) kan du bland annat läsa om vilka krav du som hyresgäst har rätt att ställa på lägenhetens skick. Utgångspunkten är att hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det gäller både på tillträdesdagen och under hela hyrestiden (12 kap. 9 § och 12 kap. 15 § JB).

Hyresvärden har ansvar för ohyra i lägenheten:

Ohyra anses vara en skada eller en brist i lägenheten om ohyran är till men för hyresgästen. Till exempel vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsänger och mjölbaggar räknas till ohyra. Hyresvärden har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyran, även om hyresgästen är ansvarig för att ohyra finns i lägenheten. (12 kap. 17 § JB).

Vad kan hyresgästen göra?

Då pälsängrar anses utgöra skada har hyresgästen rätt att själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda bristen så snart det kan ske (12 kap. 11 § 1p. JB). Hyresgästen har dessutom rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten varit i bristfälligt skick (12 kap. 11 § 3p. JB). Underlåter hyresvärden att avhjälpa felet så snart det kan ske och bristen är av väsentlig betydelse för hyresgästen, har denne rätt att säga upp hyresavtalet (12 kap. 11 § 2p. JB). Hyresgästen har slutligen rätt till ersättning för skada som uppkommer till följd av ohyran, om inte hyresvärden kan visa att skadorna beror på hyresgästen (12 kap. 11 § 4p. JB).

Ersättningens omfattning:

Hyresvärdens ansvar för skador enligt 11 och 16 §§ JB omfattar såväl förmögenhetsskador som person- och sakskador. Förmögenhetsskador kan avse t.ex. flyttkostnader eller kostnader för dubbelt boende. Hyresvärden är skadeståndsskyldig för de skador som bristen orsakat, om han eller hon inte kan visa att bristen inte beror på hans eller hennes försummelse. Om lägenheten är bristfällig och hyresvärden känner till, eller genom tillräcklig tillsyn borde känna till det, ska han eller hon i god tid vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Försummas detta och förelåg inte hinder mot att avhjälpa bristen, anses hyresvärden normalt vårdslös. Hyresvärden blir därmed skadeståndsskyldig för eventuella person-, sak- och förmögenhetsskador.

Hyresnedsättningens storlek bedöms med utgångspunkt i hur stort skada bristen är i nyttjanderätten. Är lägenheten oanvändbar ska hyran sättas ned helt. Kan värdet för hyresgästen av lägenheten anses ha gått ned med en tredjedel, ska hyran i princip sättas ned med en tredjedel.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är pälsängrar sådan ohyra som räknas som en brist i lägenheten. Detta innebär att hyresvärden ska vidta lämpliga åtgärder för att utrota pälsängrarna och om hyresvärden inte gör detta kan du som hyresvärd utrota pälsängrarna på hyresvärdens bekostnad. Med detta menas att det är hyresvärden som ska stå för alla nödvändiga kostnader som är förenade med utrotningen av pälsängrarna (till exempel inköp av plastlådor, vakuumförpackningar, tvättmedel m.m.) Utöver detta kan du ha rätt till både skadestånd och nedsättning av hyran. Skadestånd ska utgå om hyresvärden kände till skadan och inte avhjälpte felet i god tid. Skadestånd kan utgå för skador på dina saker (t.ex. kläder, möbler, inredning osv) och för förmögenhetsskador om ni till exempel skulle behöva flytta ut ett tag eller hyra lokal för era saker. Nedsättning av hyran ska ske med utgångspunkt i hur stor del av lägenheten som har varit obrukbar.

Jag rekommenderar att du kontaktar din hyresvärd och meddelar att han eller hon är skyldig att stå för kostnaderna för utrotning av pälsängrarna samt att han eller hon kan bli skadeståndsskyldig om felet inte avhjälps. Slutligen rekommenderar jag att du ansöker om nedsättning av hyran för den tiden ni inte kunnat använda lägenheten. Om hyresvärden inte vill hjälpa dig kan du vända dig till Hyresnämnden eller skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det kan dock bli kostsamt och långdraget med process i domstol så det bästa är alltid att försöka göra upp i godo.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1895)
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?
2021-02-28 ​Hyresrätt vid flytt utomlands.

Alla besvarade frågor (89848)