FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/05/2022

Vad är giftorättsgods och vad händer med mina skulder i en bodelning?

Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans och han kommer att lösa ut mig och bo kvar. Min fråga är om det spelar någon roll vem av oss som lagt in mer pengar än den andre när vi köpte huset. Eller delas allt upp i två lika delar? Är allt vi har giftorättsgods? Mina studielån som jag tog innan vi träffades, är de enbart mina? 

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga men jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något äktenskapsförord som reglerar hur egendom ska fördelas vid en eventuell äktenskapsskillnad.

Ett äktenskap upplöses genom att den ena maken går bort eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är att en bodelning ska ske när ett äktenskap upphör (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods läggs samman efter att avdrag från det totala värdet har gjorts för makarnas egna skulder och delas därefter på två (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Alla tillgångar som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det som ska ingå i bodelningen är alltså giftorättsgodset (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). 

Innan giftorättsgodset delas på två så ska emellertid en skuldtäckning göras. Utgångspunkten är att vardera make råder över sin egendom och svarar för de skulder som man ådragit sig innan den för bodelning relevanta tidpunkten (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär således att trots att det enbart är du som har ett studielån och kommer vara den som svarar för denna, så kommer skulden ändå påverka bodelningen. Det görs inte någon särbehandling av skulder i bodelningsreglerna och studielån ska därför som utgångspunkt ingå när skuldtäckningen görs vid bodelningen. Vid beräkningen av en makes giftorättsgods så ska avdrag först göras så att det täcker den makens skulder (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vid en bodelning kommer således du först tilldelas egendom så att de täcker dina studieskulder. Om det skulle vara så att dina studieskulder är större än ditt giftorättsgods, så finns det ingenting för din make att vara med och dela på.


I ditt fall

Om man utgår från att det inte finns något äktenskapsförord mellan dig och din man så är alla era tillgångar, som inte är föreskrivet som enskild egendom, giftorättsgods och ska delas på två efter skuldtäckningen. Dina studieskulder är fortsatt dina, men enligt reglerna om skuldtäckning så kommer du först att tilldelas egendom från dina tillgångar, motsvarande dina skulder, innan du och din make delar på egendomen i bodelningen. Om det dock skulle bli oskäligt att den ena parten vid en bodelning får vara med och dela på den andra makens giftorättsgods, så kan det finnas skäl att jämka bodelningen med stöd av reglerna i 12 kap. äktenskapsbalken. Jag kan emellertid inte uttala mig om dessa regler är tillämpliga utifrån vad de uppgifter som du lämnat i frågan.


Jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister, som kan hjälpa dig närmare, här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”