Vad är författningstexter?

FRÅGA
Hej. Jag ska nu läsa kapitlet "Författningstexter". Blir förvirrad med lagtext, författningstext, förordningar, SFS, SOU osv.. vad är skillnaden? Vad är "författningstexter"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Författningstexter är ett samlingsord för lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter av olika myndigheter. Förordningar fungerar oftast som komplement till lagar. Föreskrifter innehåller mer detaljerade regler kring vissa områden. Om dessa författningar skulle strida mot varandra finns det en hierarki som reglerar företrädesordningen. Först är grundlagarna, sedan andra lagar, förordningar och sist föreskrifter.

Alla författningar finns samlade i Svensk författningssamling (SFS). Utredningar av regeringens departement som ligger till grund för respektive lag finns samlade i Statens offentliga utredningar (SOU).

Att lägga märke till är att en författning även kan användas som synonym för ett lands grundlag, konstitution.

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (739)
2020-09-23 Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?
2020-09-22 Hur länge kan man få försörjningsstöd?
2020-09-22 Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk
2020-09-22 Regler vid spridning av aska

Alla besvarade frågor (84304)