Vad är författningstexter?

FRÅGA
Hej. Jag ska nu läsa kapitlet "Författningstexter". Blir förvirrad med lagtext, författningstext, förordningar, SFS, SOU osv.. vad är skillnaden? Vad är "författningstexter"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Författningstexter är ett samlingsord för lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter av olika myndigheter. Förordningar fungerar oftast som komplement till lagar. Föreskrifter innehåller mer detaljerade regler kring vissa områden. Om dessa författningar skulle strida mot varandra finns det en hierarki som reglerar företrädesordningen. Först är grundlagarna, sedan andra lagar, förordningar och sist föreskrifter.

Alla författningar finns samlade i Svensk författningssamling (SFS). Utredningar av regeringens departement som ligger till grund för respektive lag finns samlade i Statens offentliga utredningar (SOU).

Att lägga märke till är att en författning även kan användas som synonym för ett lands grundlag, konstitution.

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?