Vad är förarbeten?

FRÅGA
Hej vad är förarbeten till en lag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förarbeten är något som används vid tillkomsten av en ny lag eller vid ändring av en lag. I förarbetena finner man lagmotiven, varför lagen bör vara yttryckt på ett visst sätt. Det finns flera olika slags förarbeten, bl.a SOU (Statliga Offentliga Utredningar) och propositioner (regeringens förslag på lagar och motivering till dem som går till riksdagen för beslut). Generellt anses propositionen (prop.) från regeringen vara det viktigaste förarbetet. Förarbeten är liksom lagar s.k. rättskällor, vilket innebär att domstolar kan titta vad som står i förarbeten och avgöra en fråga som någon tvistar i en domstol utifrån vad som står i förarbeten till en lag. Domstolen är inte tvungen att följa förarbeten som den är med lagtext. Förarbeten har mer av en vägledande roll.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (848)
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?
2021-03-31 Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (91064)