FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/10/2018

Vad är för- och nackdelar med gemensam vårdnad?

Hej,

Min bror väntar på att avtjäna ett längre fängelse straff och hans flickvän är gravid med deras gemensamma barn. Så jag undrar om det är bäst för barnet om de har gemensamma vårdand eller om det är bättre om hon har egenvårdnad? Skulle gärna vilja veta för och nackdelarna med båda delarna. Hoppas på svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken.

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är till barnets bästa

Den som har vårdnaden för ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 2 § FB). I alla beslut om såväl vårdnad, boende som umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Föräldrabalken har gemensam vårdnad som utgångspunkt och lagstiftaren anser att gemensam vårdnad generellt är att föredra framför ensam vårdnad (prop. 1997/98:7 s. 51).

En av anledningarna till att gemensam vårdnad är utgångspunkten är att det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Gemensam vårdnad har spelat en stor roll när det gäller att utöka möjligheterna för barn att få tillgång till båda sina föräldrar. Syftet med gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna (prop. 2005/06:99 s. 50).

Fördelar och nackdelar med gemensam vårdnad

Som redogjorts för enligt ovan är utgångspunkten att gemensam vårdnad är till barnets bästa. Den gemensamma vårdnaden innebär att båda föräldrarna ska vara delaktiga i alla beslut som rör barnet. Det krävs dock inte att de är överens om enklare vardagliga beslut. Däremot ska de vara överens om mer livsavgörande beslut (flytt, längre resor, sjukvård, skola etc.).

Min uppfattning är att det mycket väl kan vara till barnets bästa att vårdnaden är gemensam även om den ena föräldern är frihetsberövad. Även om den frihetsberövade föräldern kan ha svårt att vara delaktig i allt torde det skapa ett ansvar för barnet vilket i slutändan är till barnets bästa. Den gemensamma vårdnaden torde även underlätta eventuella besök av barnet under fängelsetiden. Om förhållandet mellan din bror och hans flickvän inte skulle hålla i längden har han inte rätt att ta del av information från skola och andra myndigheter. Det är i regel till barnets bästa att en förälder kan engagera sig i allt omkring barnet. Ett sådant engagemang kommer att underlättas för din bror om även han har vårdnaden om barnet.

Den nackdel jag kan se av gemensam vårdnad i fallet är att det för barnets mamma kommer att försvåras något. Om din bror och hans flickvän har gemensam vårdnad krävs det din brors samtycke i en del beslut. Båda vårdnadshavarna ska enligt ovan vara överens i beslut om barnet. Det innebär att vid kontakt med myndigheter, underskrifter av dokument i skola/dagis, flytt etc. kommer att krävas även din brors underskrift. Rent praktiskt kommer sådana beslut att ta längre tid då det kommer att krävas att dokument sänds för underskrift till din bror. Dock går det i vissa fall lösa det rent praktiskt genom att din bror utfärdar en fullmakt för sin flickvän att ta vissa beslut i hans frånvaro.

Avslutningsvis är utgångspunkten att gemensam vårdnad är till barnets bästa. I mitt svar till dig har jag till viss del beskrivit hur gemensam vårdnad kommer att påverka dels din bror, dels hans flickvän. I slutändan vill jag poängtera att svaret är med fokus på barnets bästa. Även om mycket kommer att underlättas för din bror vid gemensam vårdnad, är det med fokus på att det i förlängningen ger möjligheter som är till barnets bästa.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000