Vad är ett terroristbrott?

2018-01-22 i Övriga brott
FRÅGA
Att spränga ett polishus eller att försöka spränga ett polishus är väl ett terroristbrott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är ett terroristbrott anges i lag (2003:148) om straff för terroristbrott.

Ett terroristbrott är en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, otillbörlig tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation (2 § lag (2003:148) om straff för terroristbrott).

Mer om vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott anges i 3 § lag (2003:148) om straff för terroristbrott.

Att spränga ett polishus eller att försöka spränga ett polishus kan utgöra ett terroristbrott eller försök till terroristbrott (se ovan nämnda paragrafer och 4 § lag (2003:148) om straff för terroristbrott).

Dock så är det inte alltid så att en sådan gärning eller ett sådant försök är att anse som terroristbrott/försök till terroristbrott. Som jag har nämnt här ovan så måste vissa särskilda syften vara uppfyllda för att gärningen ska falla in under lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Det kan exempelvis vara syftet att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller att tvinga regeringen att fatta ett visst beslut.

Utförs gärningen utan dessa olika särskida syften så kan inte brottet falla in under lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Att spränga ett polishus utan vissa särskilda syften kan då istället rubriceras som grov skadegörelse enligt brottsbalken (12 kap. 3 § brottsbalken).

Svaret på din fråga är alltså att det du som beskriver kan utgöra ett terroristbrott (om vissa syften med gärningen är uppfyllda), men det kan också utgöra ett annat brott enligt brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1046)
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?

Alla besvarade frågor (98614)