Vad är ett orefererat rättsfall?

FRÅGA
Hej, vad är ett orefererat rättsfall? Är det ett rättsfall som inte nått upp till HD?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett rättsfall som är orefererat innebär att fallets prejudikatvärde är lägre än för refererade, prejudicerande fall. Detta innebär i sin tur att orefererade rättsfall inte bör tillmätas alltför stor vikt i rättstillämpningen. Det finns ett flertal orefererade rättsfall från bland annat Arbetsdomstolen (vilket är sista instans på arbetstvister) så dessa rättsfall verkar alltså kunna vara fall som har kommit upp i sista instans. Är dock osäker på hur detta fungerar med rättsfall från HD.

Allt gott,

Suana Tafic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (797)
2021-01-26 Har statsministern åtalsimmunitet?
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?

Alla besvarade frågor (88497)