Vad är ett normalt slitage i hyresslägenhet?

2016-07-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag ligger i tvist med min tidigare hyresvärd. Jag har nu fått en faktura på 7000 kr på skador som de anser att jag har åsamkat medan jag hävdar att det är normalt slitage. Det är en helt nybyggd lägenhet med vitmålade väggar. Jag bodde där knappt 1,5 år och har endast haft uppe 3 ljuslyktor, två små krokar och en anslagstavla i hela lägenheten. Varit väldigt aktsam hela tiden. Alltså inga stora borrhål utan endast mindre skruv-/spikhål. De "värsta" spcklade vi igen innan flytt. Jag kunde inte vara med vid besiktningen då jag hade flyttat 30 mil men sade att de får ringa om det är något speciellt. Jag hörde inget utan 7 veckor senare fick jag ett besiktningsprotokoll där det framgår att jag bl.a. ska bekosta ommålning av hela lägenheten. Jag har bestridit det, och även fakturan som kom nu, Jag har krävt att få in bilder på skadorna men inte fått det. Jag har läst att då jag som avflyttande hyresgäst inte skrivit under besiktningsprotkollet är det hyresvärdens ansvar att bevisa att jag har åsamkat skadorna och det inte är normalt slitage - stämmer det? Vad ingår i normalt slitage om man inte ens får ha uppe två krokar? Om de inte har bilder och kan bevisa att jag har åsamkat skadorna genom vårdslöshet - kan de då kräva in betalningen av mig? Vad mer kan jag göra och tänka på?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är i 12 kap. 24 § Jordabalken svaret på din fråga finns, här. Du är ansvarig för skador som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse, t.ex. trasiga fönsterrutor och spräckta handfat. Du är precis som du själv kommit framtill inte ansvarig för skador som två skruvhål i väggen för tavlor, särskilt inte om du dessutom spacklat igen. Detta är något som man får räkna med som hyresvärd. Normalt slitage är alltså det som blir efter att man lever och bor i en lägenhet, t.ex. repor i golvet, fastbränt fett i ugnen och hål i väggar efter fastskruvade tavlor.

Det är hyresvärden som har bevisbördan, när denne kräver dig på ersättning, för att du eller andra som varit i lägenheten orsakat skada på denna. Undantaget är som nämnt normalt slitage. Detta gäller i de fall där du som hyresgäst inte kan ansvara för skador som sker, NJA 1975 s 657. Då jag inte har hela din berättelse kan jag enbart ge dig generell information att utgå från. De människor du som hyresgäst är skyldig att ha kontroll över, alltså ansvara för deras skador, är:

- Medlemmar av ditt hushåll

- Gäster

- Inneboende/dina hyresgäster

- De som utför arbeten på lägenheten. t.ex. de du anställer för att flytta ut dina möbler.

Vid konflikt med hyresvärd finns hyresnämnden.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll