Vad är ett dödsbo?

FRÅGA
Definition av Dödsbo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är relaterad till reglerna i 18 kap ärvdabalken (ÄB). Lagtexten saknar en definition av ordet dödsbo. Dock utgör dödsboet den juridiska person som uppstår efter en avliden person. Det är dödsbodelägarna som tillsammans företräder den juridiska personen och som till exempel kan föra talan vid domstol på dödsboets vägnar.

Förvaltningen av dödsboet sker som utgångspunkt av dödsbodelägarna gemensamt och kräver att de är överens om förvaltningsåtgärderna. Förvaltningen ska vara inriktad på en utredning och avveckling av boet och kan bland annat omfatta ingående och uppsägande av avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91415)