Vad är ett dödsbo?

FRÅGA
Definition av Dödsbo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är relaterad till reglerna i 18 kap ärvdabalken (ÄB). Lagtexten saknar en definition av ordet dödsbo. Dock utgör dödsboet den juridiska person som uppstår efter en avliden person. Det är dödsbodelägarna som tillsammans företräder den juridiska personen och som till exempel kan föra talan vid domstol på dödsboets vägnar.

Förvaltningen av dödsboet sker som utgångspunkt av dödsbodelägarna gemensamt och kräver att de är överens om förvaltningsåtgärderna. Förvaltningen ska vara inriktad på en utredning och avveckling av boet och kan bland annat omfatta ingående och uppsägande av avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85177)