Vad är enskild egendom och hur fördelas det på arvingar?

Vi har skrivit testamente där vi säger att vi ärver varandra med fri förfoganderätt. När den siste av oss går bort ska arvet fördelas på resp släkt. Hur hanteras enskild egendom (pengar)? Hur håller vi reda på vad som är enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelser i Ärvdabalken (1958:637) och Äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga. Jag tolkar även frågan som om ni är i ett äktenskaps förhållande annars hade all egendom varit enskild.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning (9 kap. 1§ Äktb). Ett äktenskap ska anses upplöst när ena maken dör (1 kap 5 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1§ Äktb). Som utgångspunkt utgör allt som inte är enskild egendom giftorättsgods vilket framgår av 7 kap. 1§ ÄktB. Som enskild egendom räknas bl a, egendom behäftad med äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente där det uttryckligt står att egendomen ska vara enskild (7 kap 2 § ÄktB).

Efter bodelningen kommer giftorättsgodset att delas lika mellan makarna som då får hälften var (9 kap. 1§ ÄktB). Vid den ena makens död kommer efterlevande make ärva den först avlidnes giftorättsgods och den enskilda egendom med fri förfoganderätt enligt ert testamente.

När det gäller fri förfoganderätt innebär det i stort sätt att efterlevande make får ärva egendom och nyttja den under sin livstid, men får inte ge bort eller testamentera bort egendomen. Med det sagt innebär det att egendomen egentligen tillhör den först avlidne och därmed ska egendomen med fri förfoganderätt som tillförts efterlevande make, vid dennes bortgång gå till den först avlidnes arvingar (3 kap 2 § ÄB). När det gäller pengarna som då är enskild egendom går dessa till respektive arvlåtarens arvingar, alltså den först avlidnes giftorättsgods samt enskild egendom går vidare till dennes egna arvingar.

Som jag nämnde tidigare bestäms vad som är enskild egendom genom bl a äktenskapsförord där det är föreskrivet att egendomen undantas från en potentiell bodelning. Det kan även vara gåvor samt arv eller testamentet där det tydligt är föreskrivet att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap 2 § ÄktB).

Slutsatsen blir då att den enskilda egendomen efter efterlevande makes bortgång går vidare respektive makes arvingar. Alltså går den första avlidna makens enskilda egendom till dennes egna arvingar och samma princip gäller för den efterlevande makens egendom. Den enskilda egendomen blir enskild när det uttryckligt skriva det som ett villkor i ett testamente eller äktenskapsförord. Då försäkrar man sig om vilken egendom det gäller och vem den tillhör.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar kan du jättegärna ställa en till fråga.

Nähar AbdulrezaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”