FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/09/2022

Vad är en tredskodom?

Hej Lawline, vad innebär denna lag som stod i mina papper angående ett pågånde mål: "Underlåter svaranden att följa ett föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom, får sådan dom meddelas, om inte käranden har motsatt sig det"? Kan ni förklara på ett sätt så att jag som inte är juridiskt kunnig förstår vad som menas. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Meningen du skriver är två lagrum som hittas i 44 kap. 7 § rättegångsbalken samt 44 kap. 7 a § rättegångsbalken. Förenklat handlar reglerar dem möjligheterna att pröva en rättegångsfråga trots att en av parterna uteblir från ett sammanträde där frågan ska behandlas, en så kallad tredskodom. En tredskodom innebär alltså att man meddelar en dom utan att en part är närvarande, i detta fallet den svarande. 

Om den svarande i målet inte inger ett skriftligt svaromål trots att domstolen bett om detta kan en dom meddelas utan att svaranden är närvarande. Detta, under förutsättning att svaranden är underrättad om att tredskodom kan meddelas och att käranden i målet inte har haft en invändning mot att tredskodom meddelas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,


Siva ArifRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”