Vad är en skälig hyra?

2019-12-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag tycker min hyresvärd vill höja hyran orimligt mycket med tanke på standarden i min lägenhet, hur kan jag ta reda på vad som är skäligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB).

Vill hyresvärden att hyresvillkoren ska ändras, ska han skriftligen meddela detta till motparten. Om en överenskommelse inte kan träffas, kan hyresvärden hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap 54 § JB).

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran ska inte anses skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga (12 kap 55 § första stycket JB). Om en jämförelse inte kan göras med lägenheter på orten, får hyran för lägenheter för annan ort med jämförbart hyresläge och liknande förhållanden på hyresmarknaden beaktas (12 kap 55 § andra stycket JB). Om den hyra som är att anse som skälig enligt 12 kap 55 § första stycket JB är avsevärt högre än den tidigare hyran, ska hyresnämnden, om hyresgästen begär det, bestämma att hyran ska betalas med lägre belopp under en skälig tid (12 kap 55 § sjätte stycket JB).

Genom att ta reda på bruksvärdet för likvärdiga hyreslägenheter på orten kan du bilda dig en uppfattning om vad som är en skälig hyra.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1577)
2020-03-30 Uppsägningstid & Deposition
2020-03-30 Vem kan ta över hyreskontrakt?
2020-03-30 Vad har jag som hyresgäst för rättigheter i en mögelskadad hyresrätt?
2020-03-29 Kan jag bli vräkt om jag hamnat hos Kronofogden trots att det inte rör sig om hyresskulder?

Alla besvarade frågor (78514)