Vad är en rimlig hyra för en sambo?

Jag och min sambo har onödiga diskussioner angående vad hon ska betala i hyra varje månad till mig. Hon är inneboende hos mig. Jag har en tvåvåningsvilla och en fritidsstuga vid en sjö. Hälften av de rörliga kostnaderna och hälften av räntan på mina lån blir en summa som jag rundat ner till 4000 kr/månad. Hon tycker det är alldeles för dyrt och vill inte betala för räntan. Tidigare hade hon en sammanlagd hyreskostnad på sin trerumslägenhet på 7000 kr. Vi tjänar ungefär lika mycket i lön och stugan är inte inräknad i månadskostnaden, men hon har tillgång till den med och är där ofta. Vad är rimligt som hon ska betala för? Jag googlar och läser, och tycker jag gör rätt för mig, men det är oerhört tråkigt att höra att jag tar ut ockerpriser för henne och hennes dotter. Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom ni är sambor så är sambolagen tillämplig (1 § sambolagen).

Vad är en skälig hyra?

Jag tolkar din fråga som att du ägde din villa innan er samborelation inleddes. Villan är således inte anskaffad för gemensam användning och är alltså inget som ska ingå vid en eventuell bodelning (8 och 3 § sambolagen). Din sambo kommer således varken få ta del av en eventuell vinst vid en separation, men inte heller vid försäljning. Detsamma gäller givetvis även för en eventuell värdeminskning. Ur det perspektivet kan det verka märkligt att man ska betala ränta på någon annans "investering". Detta är dock givetvis inte det enda man ska ta hänsyn till när en hyra ska bestämmas.

Marknadsmässig hyra

Ett annat sätt att räkna ut vad som kan anses vara en rimlig hyra är att jämföra med den marknadsmässiga hyran. Hur mycket hade hon fått betala för andra alternativ? Hur mycket sparar du på att hon delar driftkostnaderna med dig? Eftersom du anger att ni har en likställd inkomst så finns det inte heller någon anledning att ta hänsyn till den. I slutändan är det du och din sambo som måste komma överens om en hyra som känns bra för er båda. Det finns ingen given formel för att räkna ut hyran, utan det beror mycket på det enskilda fallet.

Sammanfattning

Vid fastställandet av hyra ska båda parters sidor beaktas. Ur synpunkten att din sambo inte har någon äganderätt till villan så kan det verka fel att hon ska betala ränta. Å andra sidan ska man även ta hänsyn till vad det hade kostat henne att bo någon annanstans. Med hänsyn till det sistnämnda och de i frågan givna omständigheterna anser jag inte att den hyra som du begär är att betrakta som "ockerhyra".

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”