Vad är en ramlag?

Vad kännetecknar en ramlag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan mer på ett övergripande plan slår fast allmänt hållna regler, riktlinjer och principer. En ramlag ställer upp de yttre gränser(ramar) att hålla sig inom, men lagen reglerar inte i detalj hur ramen ska bedrivas. Detaljregleringen överlämnas åt andra som t.ex. myndigheter, regeringen eller kommuner. Dessa får utifrån ramlagen utforma mer precisa regler på området.

En ramlag karaktäriseras ofta av att den inte direkt inriktar sig mot en individ, utan snarare mot den som ska utföra en verksamhet. Detta innebär att ramlagar oftast inte innehåller några rättigheter som en enskild individ kan kräva ut vid domstol. Ett exempel på en ramlag är Hälso- och sjukvårdslagen. Där uttrycks exempelvis en skyldighet för samhället att tillhandahålla vård, men ger inte patienten något direkt rätt att vid domstol utkräva vård.

Ett annat exempel på en ramlag finns i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen "Tillförsäkras skälig levnadsnivå". Man kan säga att det har satts upp ett mål där varje människa har rätt till en skälig levnadsnivå, för att nå dessa "mål" får kommuner, staten eller regeringen utarbeta en egen strategi.

Ramlagstiftningen är nödvändig för att den skapar flexibilitet. Det gör att man kan rikta in budgeten på vad som är behövligt, dvs man tvingas inte till något. Nackdelen blir att exempelvis kommunerna har olika förutsättningar för att nå de ramar som finns.

Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo