Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

2019-03-18 i Avtal
FRÅGA
Non-Waiver på svenska?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Non-Waiver kallas på svenska för "icke-avstående".

En bestämmelse om icke-avstående har sitt ursprung i långvariga avtal där handlingsmönster som avviker lite från det skriftliga avtalet ofta utvecklas. Klausulen möjliggör vissa avvikelser från avtalet, utan att det medför en risk för något påstående om en "konkludent överenskommen" ändring av avtalet.

Klausulen om icke-avstående är alltså till för att en avtalspart skall kunna tolerera ett visst avtalsstridigt beteende hos motparten, utan att anses ha avsagt sig rätten att i framtiden kräva en bokstavstrogen tillämpning av avtalet.

Exempel på en icke-avstående bestämmelse

Ofta brukar klausulen om icke-avstående skrivas ungefär på detta vis:

"Parts underlåtenhet att tillämpa något villkor enligt detta avtal strikt enligt ordalydelsen skall inte anses innefatta något avstående från någon rättighet enligt avtalet och underlåtenheten skall inte heller medföra att parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i avtalet."

Du kan hitta mer information om icke-avstående här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1180)
2019-10-19 Är jag skyldig att läsa igenom ett standardavtal innan jag skriver under?
2019-10-14 Fråga om utbetalning av försäkring vid skada på hyrbil
2019-10-11 Hjälp med att skriva ett köpekontrakt
2019-10-11 Rättigheter vid fel i en privatleasad bil

Alla besvarade frågor (73812)