Vad är en kommanditdelägares ansvar om en komplementär dör?

2017-09-26 i Bolag
FRÅGA
Vad händer med kommanditdelägarens betalningsansvar när komplementären i kommanditbolaget dör?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Bestämmelser om detta kan du hitta i lagen om handelsbolag och enkla bolag, främst i 3 kapitlet men även vad gäller ansvaret för en komplementär i 2 kapitlet.

Enligt bestämmelserna ska ett kommanditbolag alltid ha två eller fler bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. En komplementär har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar och svarar endast med sin insats, se 3 kap 8 § i lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Eftersom ett kommanditbolag måste ha minst två bolagsmän, varav minst en komplementär och minst en kommanditdelägare, måste kommanditdelägaren lägga till en ny komplementär för att upprätthålla formen av ett kommanditbolag när en komplementär dör. Tillsätts en ny komplementär förblir kommanditdelägarens ansvar begränsat. Om antalet bolagsmän understiger två kan kommanditdelägaren avregistrera bolaget.

Om företaget däremot har två eller fler bolagsmän kvar och inte tillsätter en ny komplementär, anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägare får då samma ansvar som en komplementär, det vill säga obegränsat ansvar.

Med vänliga hälsningar

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (731)
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?
2021-07-13 Försäljning av andel inom konsortium
2021-07-06 Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma
2021-07-02 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94368)