​Vad är en god man?

2021-04-30 i God man
FRÅGA
Hej vad är en god man?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en god man är.

En god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person (11 kap 4 § FB). Det avgörande är alltså att hen inte klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter. En god man är inte samma sak som en förvaltare, då den som har god man får fortfarande rättshandla själv, parallellt med den gode mannen. Den gode mannen behöver även samtycke från huvudmannen för att få göra större rättshandlingar, som till exempel att byta bostad.

Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få en god man. Det är också domstolen som bestämmer hur omfattande godmanskapet ska vara. Det kan innefatta tre saker: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Den som får god man måste förstå innebörden av en god man och godkänna det för att få tilldelas en sådan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (508)
2021-05-13 Hur mycket är arvodet och ersättningen till en god man samt hur ofta sker betalning?
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?

Alla besvarade frågor (92211)