Vad är en förordning?

FRÅGA
Hej!Hur kommer en förordning till om man ska beskriva det mer utförligt än "att den kommer från regeringen och att den ligger under en lag"?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa regeln. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner, se 8 kap. 1 § Regeringsformen (RF).

Syftet med en förordning (som meddelas av regeringen) är att skapa regler som kompletterar lagen och skapa ytterligare preciseringar.

Skulle en lag, förordning eller föreskrift strida mot varandra finns en hierarki som talar om vilken av dessa som får företräde. Ordningen är följande:

Grundlag

Lag

Förordning

Föreskrift

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (766)
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?
2020-11-21 Folkbokförd på fritidshus?

Alla besvarade frågor (86416)