Vad är en allmän handling?

FRÅGA
Hej, kan ni förklara vad som avser en allmän handling. Vad exakt innebär det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kapitlet 1 § Tryckhetsförordningen (TF). Detta kallas för offentlighetsprincipen - att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Vad som utgör en handling finner vi i 2 kapitlet 3 § TF. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Det framgår vidare av 2 kapitlet 4 § TF att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 § eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Förenklat uttryckt behöver alltså följande kriterier vara uppfyllda för att en handling ska anses vara allmän:

1. Det ska röra sig om en handling enligt 2 kapitlet 3 § TF.

2. Handlingen ska förvaras hos en myndighet.

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96356)