Vad är en allmän handling?

FRÅGA
Hej, Jag undrar hur man vet när en handling är allmän? Och vad är skillnaden på en allmän handling och en offentlig handling?Vänliga hälsningarJonas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som utgör en allmän handling och vad skillnaden mellan en offentlig och allmän handling är.

Allmän handling

Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. I 2 kap. 3 § TF anges vad som utgör en handling. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Det framgår vidare av 2 kap. 4 § TF att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 § eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Förenklat uttryckt är det är alltså tre kriterier som ska uppfyllas för att en handling ska anses vara allmän. 1. Det ska röra sig om en handling enligt 2:3 TF. 2. Handlingen ska förvaras hos en myndighet. 3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Offentlig handling

Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. För att handlingen i fråga ska vara offentlig krävs alltså att det är en allmän handling, enligt ovanstående punkter, och att den inte är sekretessbelagd. Ett exempel som belyser diskrepansen är sjukhusjournaler. Sjukhusjournaler är en allmän handling (framställning i skrift, förvaras hos myndighet, och är upprättad hos myndigheten). Det är dock inte en offentlig handling fritt fram för alla att ta del av, eftersom den omfattas av sekretess, det behöver göras en sekretessprövning för att få tillgång till den. I det här fallet ska prövningen av sekretess göras enligt 25 kap. 1 § OSL.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (319)
2021-01-23 Får uppgifter från belastningsregistret publiceras på internet?
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom

Alla besvarade frågor (88366)