Vad är dolt fel i fast och lös egendom?

vad är ett ”dolt fel” avseende lös respektive fast egendom.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett dolt fel är en typ av fel som det inte kan krävas att en köpare upptäcker vid köp av egendom.

Vad är dolt fel i fast egendom?

Ett dolt fel är ett fel som fanns redan vid köpet av fastigheten, och som köparen inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning innan köpet. Köparen ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

Vid köp av fast egendom har köparen inte rätt att åberopa fel som han eller hon borde ha upptäckt eller känt till vid köpet av fastigheten. Detta kallas för köparens undersökningsplikt (4 kap. 19 § andra stycket jordabalken). Ett dolt fel är alltså ett sådant fel som köparen inte borde har upptäckt genom att använda lukt, syn och hörsel. Säljaren ansvarar för dolda fel i 10 år från försäljningen av fastigheten.

Vad är dolt fel i lös egendom?

Vid köp av egendom enligt köplagen har köparen inte en lagstadgad undersökningsplikt såsom i 4 kap. 19 § andra stycket jordabalken

En köpare inte får dock göra gällande fel som hen måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket köplagen). Det gäller fel som köparen visste om, och i många fall sådana fel som köpare borde ha upptäckt. Om säljaren ger köparen en uppmaning att undersöka varan får köparen inte heller åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket köplagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”