Vad är dold samäganderätt och får man sälja samägd egendom på egen hand?

2020-01-29 i Bodelning
FRÅGA
Jag ställde en fråga om min make har rätt att sälja husbilen som är vår gemensamma egendom men står skriven på honom och fick följande svar: - Om din make skulle sälja husbilen under tiden som äktenskapsskillnad pågår och gör det utan ditt samtycke, så ska han redovisa vinsten från husbilen, enligt redovisningsplikten.Sammanfattningsvis kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke och det spelar ingen roll om husbilen står på din makes namn. Jag förstår inte vad som gäller
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och samäganderättslagen (samäL).

Jag uppfattar det som att talan om äktenskapsskillnad är väckt och att ni nu är uppe i bouppteckningen, dvs att någon bodelning inte ännu gjorts. Jag utgår från att ni äger husbilen med s.k samäganderätt.

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller om man äger något gemensamt (samäganderätt) och sedan hur en eventuell försäljning redovisas i bouppteckningen.

Vad gäller vid samäganderätt?

När två personer köper något gemensamt så är utgångspunkten att de äger lika delar vardera och att den andre inte får förfoga över egendomen (ex genom försäljning) utan den andre ägarens samtycke (1 och 2 § SamäL). Man talar om att respektive parter äger en ideell andel av föremålet (alltså inte en fysisk halva av bilen). Om du motsätter dig en försäljning så får inte din make sälja husbilen till en tredje part. Däremot kan din make köpa ut sin andel av dig, således tillskansas du värdet av dennes andel. Detta kan ordnas inom ramen för bodelningen eller utanför, det är upp till er.

I din situation föreligger troligtvis s.k dold samäganderätt. Dvs att även om din make står som ägare på husbilen så har du ändå rätt till hälften av husbilen. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att 2 förutsättningar är uppfyllda:

Att du (dold samägare) underlättat köpet av husbilen ekonomisktAtt det funnits en avsikt att husbilen skulle innehas för gemensamt bruk,

Vad är en redovisningsfordran?

All egendom (och skulder) som makarna har när talan om äktenskapsskillnad görs ska ingå i bodelningen, den s.k brytdagen (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Man kan tala om att det är det samlade värdet av egendomen som ska redovisas, det krävs alltså inte att just husbilen ska vara kvar när väl bodelningen görs, men att motsvarande värde av husbilen finns kvar i boet när bodelningen görs.

Om Husbilen säljs så måste man alltså infoga det värdet som kommer från försäljningen i bouppteckning. Det görs genom en s.k redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB). Det är inte begränsat till enbart vinsten, utan hela värdet av din makes andel i husbilen. Varför man gör på detta viset är i syfte av att skydda den andre maken från att den maken som säljer egendomen ska försöka tillskansa sig mer än vad den är berättigad till.

Slutsats

Det är alltså helt rätt så som du skriver i frågan. Din make kan inte lagligen sälja husbilen. Om så ändå är fallet renderar det hela i en helt annan typ av rättsfråga. Men i vad som gäller för er bodelning så kommer inte värdet av den försäljningen försvinna från er bodelning till följd av redovisningsplikten.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92024)