Vad är det som gäller när en bröstarvinge får en penninggåva från en förälder?

2019-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Har fått en större summa pengar av min mamma, måste jag ge min bror hälften när hon dör, måste det finnas något skriftligt på detta?
SVAR

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Ärvdabalken (ÄB) och kika. Jag förutsätter i mitt svar att den summa pengar som du fick av din mamma var en gåva.

Barn ärver i regel sina föräldrar i lika stora delar

Föräldrar ärvs i första hand av sina barn, i egenskap av att de är så kallade "bröstarvingar". Du och din bror är därmed bröstarvingar till er mamma. Bröstarvingar ärver dessutom i regel i lika stora delar, så länge det t.ex. inte finns ett testamente som säger något annorlunda (ÄB 2 kap 1 §).

Huvudregeln är att gåvor till barn är att betrakta som förskott på arv

Huvudregeln är att föräldrars gåvor till bröstarvingar alltid är att betrakta som förskott på arv. Detta resulterar i att gåvans värde ska räknas in i den egendom som din mamma lämnar efter sig när hon går bort, för att sedan räknas av på mot din arvslott (ÄB 7 kap 2 §). Syftet med regeln är att syskon i slutändan ska få lika mycket efter sina föräldrar, och att det därför ska gå "rättvist ut".

Detta resulterar i att du inte kommer att bli återbetalningsskyldig gentemot din bror, eftersom gåvans värde automatiskt kommer att räknas av mot din arvslott när det är dags för er att få ert arv. Skulle dock gåvan överstiga din tilltänkta del av arvet, så skulle det istället innebära att du inte får ärva något mer efter din mamma. Din bror hade isåfall fått ärva resten av det som hon lämnat efter sig.

Man kan skriva ett gåvobrev om man inte vill att gåvan ska vara ett förskott på arv

Man kan dock i ett gåvobrev skriva att en gåva inte ska betraktas som ett förskott på arv (ÄB 6 kap 1 §). Ett gåvobrev kan upprättas i efterhand om gåvan var villkorslös. Detta skulle medföra att gåvans värde inte ska räknas av mot din arvslott, utan att du och din bror helt enkelt får dela på det som finns kvar utan att gåvan räknas in i den summan.

Det finns dock inget generellt krav på att man måste skriva ett gåvobrev när man ger bort en penningsumma i gåva.

Ett gåvobrev kan i vissa situationer likställas med ett testamente

Det finns dock vissa saker som är bra att veta om man skulle vilja ge bort en gåva som inte ska betraktas som förskott på arv. Ett gåvobrev kan komma att likställas med ett testamente under vissa omständigheter: Om föräldrarna ligger på sin dödsbädd när det skrivs, eller om föräldrarna på något sätt kan nyttja gåvan fram tills det att de avlider (ÄB 7 kap 4 §). Utfallet blir isåfall detsamma som om gåvan hade varit förskott på arv.

Sammanfattning

Gåvor som föräldrar ger till barn räknas i regel som förskott på arv. Det resulterar i att gåvan ska räknas in i den egendom som den avlidne föräldern lämnar efter sig, för att sedan delas lika mellan alla barnen. Det barn som fick gåvan blir dock därefter tvunget till att räkna av gåvan mot sin arvslott. Man kan istället välja att skriva ett gåvobrev, om man inte vill att en gåva ska räknas som ett förskott på arv. Det finns isåfall vissa saker att tänka på, så att gåvobrevet inte kan komma att likställas med ett testamente. Det finns dock inget generellt krav på att man måste skriva ett gåvobrev vid penninggåvor.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (984)
2019-05-26 Kan ett gåvobrev räknas som ett testamente?
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris

Alla besvarade frågor (69309)