Vad är det som avgör vårdnadsfrågan i en vårdnadstvist?

2020-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Sonen 5 år har i nuläget växelvis boende.Jag ska flytta 2.5 mil. Sonen är folkbokförd hos mig. P vägrar låta barnet byta skola & vill att han ska gå kvar här i samhället. Jag har gett p flera val.1. skolan hos mig.Fortsätta ha varannan vecka.P vägrar då han får 2 mil extra / dag till arbetet som ändå ligger på vägen. Men åker en genväg så han åker inte direkt förbi staden. Eller att p kan ha sonen fre till mån varje v. Jag mån till fre. P arbetar länge dagar än mig och sonen kommer då va 8.10- 18 varje dag. 2: skola hos p.Jag har sonen fre - mån varje vecka p har sonen mån - fre. Jag anser att sonen får det bäst hos mig eftersom att jag har kortare arbetsdagar. jag hämtar storebror och då tar ja självklart hem sonen tills p kommer Argumenten p har är att sonen ska gå med sina kompisar (har även kompisar sin bror och plats syskon i nya staden) & att han från början sagt sonen aldrig kommer få flytta när jag lämnade honom för 4 år sedan. Han vägrar även skriva på flytt för sonen utan argument om att han ska bli folkbokförd där. Jag vill att sonen ska vara folkbokförd hos mig. Jag har föreslagit familjerätten som vi tidigare haft kontakt. För umgängesfrågor och pga hot och våld mot mig. mot slutet vägrade han gå dit. Men han vägrar.Jag anser att min föräldrar roll är tryggare än fadern. som varit anklagad för mordbrand / skadegörelse men blev friad i rättegång. & har väldigt stökigt hem på snudden av misär. Vad tror ni utsagan blir i en tvist?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör hur man avgör en vårdnadstvist och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Jag uppfattar din fråga som att ni har gemensam vårdnad och att pappan motsätter sig att barnet flyttar och ändrar sin folkbokföringsadress. Det är helt korrekt att vårdnadshavarna tillsammans måste vara överens om alla ingripande frågor som rör barnet (6 kap. 13 § FB) och att en ändring av folkbokföringsadress ses som just en ingripande fråga, vilket innebär att barnets folkbokföringsadress inte kan ändras om någon av vårdnadshavarna motsätter sig det.

Domstolen kan inte döma i individuella frågor så som barnets bostadsort, kan föräldrarna inte komma överens måste man få en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad. Det är domstolen som beslutar om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam samt vem av föräldrarna som ska få vårdnaden om föräldrarna inte själva kan avtala om detta (6 kap. 5 § FB).

Situationen i ditt fall

I din fråga utläser jag att ni har försökt att gå på samarbetssamtal men att det i ert fall inte har fungerat. Anser du att samarbetsproblem mellan er är grova är alternativet att du ansöker om ensam vårdnad. Vem av föräldrarna som anses vara mest lämplig som vårdnadshavare är en individuell bedömning som görs i varje enskilt fall. Omständigheter som kan peka på att en förälder är olämplig som vårdnadshavare är till exempel våld mot den andra föräldern eller att den ena föräldern försöker sabotera barnets kontakt med den andra föräldern. Samarbetssvårigheter är en annan orsak som kan föranleda en ändring från gemensam till ensam vårdnad. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Ständiga konflikter mellan föräldrarna anses inte förenliga med barnets bästa, det är just barnets bästa som ligger till grund för alla beslut rörande vårdad, boende och umgänge (6 kap. 2 a FB).

Jag kan inte ge dig ett rakt svar på vad utgången skulle bli i en vårdnadstvist i just ditt fall eftersom domstolen gör en samlad individuell bedömning, att den ena föräldern har varit våldsam mot dig pekar på att du ska få vårdnaden. Att det föreligger samarbetsproblem er mellan pekar även det på att vårdnaden inte bör vara fortsatt gemensam.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86836)