Vad är det förstärkta laglottsskyddet och när kan det aktualiseras?

2019-12-03 i Laglott
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga angående förstärkt laglottskydd.Min farfar gick bort i våras efter en tids sjukdom. I testamentet så är det skrivet att jag och mina bröder ska få laglotten, efter som våran pappa är avliden. Det finns ca 2,5 miljoner i tillgångar där jag och mina bröder,samt min faster får laglott och min farbror får den stora delen. Dock så finns det en gåva på 1,2 miljoner som det finns ett gåvobrev på som inte ska betraktas som förskott på arv finns noterat. Detta är signerat 2017-09 då min farfar varit sjuk efter en stroke. Finns det möjlighet att förstärkt laglottskydd kan aktualiseras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att gåvan är fullbordad och att ni undrar om den eventuellt har kränkt ert laglottsskydd och att den därmed ska återbäras till dödsboet.

Er fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vad är det förstärkta laglottsskyddet?

Företeelsen regleras i 7 kap. 4 § ÄB. Där i föreskrivs följande: Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.

Jag tänker bena ut rekvisiten och vad som gäller för att det förstärkta laglottsskyddet ska vara tillämpligt

"likställa med testamente"

Med detta avses att givaren haft kvar nyttjanderätt under den tid den levt, man kan tala om en gåva som "verkställs" i samband med givarens död. Precis som ett testamente där egendomen som omfattas av testamentet tillfaller testamentstagarna först när den avlidne dör.

Därför blir det av relevans om er farfar i detta avseende haft kvar pengarna under den perioden han levde efter sin död och de först skulle tillfalla mottagaren när denne går bort. Således ska gåvan behandlas som ett förskott på arvet och mottagaren ska således jämka sin lott med motsvarande belopp. Detta gäller trots att det finns en eventuell förskrivning om att det inte ska utgöra förskott på arv.

"Syftet/intresset med gåvan"

Hovrätten har prövat detta i domen HovR T 1729-16. Fallet var en 94 år gammal man som givit bort gåvor till sin son och maka med ett liknande förbehåll som du beskriver (... "ej betraktas som förskott på arv"). 94 åring hade utbetalt gåvan i samband med en renovering och hovrätten konstaterade att det hade gjort i syfte av att tillskjuta kapital till vederbörande. Däremot var det så på grund av hans ålder (hälsotillstånd) samt hans dåliga förhållande till sin dotter (vars laglottsskydd som kränkts till följd av gåvan) så att hovrätten konstaterade att gåvan var att likställa som arv och ska därmed återbäras till dödsboet.

Fallet belyser hur omständigheterna kring gåvan och familjerelationerna kan vara av betydelse för huruvida man betraktar gåvan som förskott eller inte. Utifrån din fråga kan jag inte göra någon bedömning i detta avseende men det är värt att ha i åtanke.

Vad innebär återbäring eller ersättning?

Om inte gåvan kan tillföras dödsboet kan ersättning för dess värde yrkas av den som mottog gåvan.

Vad bör ni göra nu?

Inom ett år från det att bodelningen avslutades måste ni som önskar att yrka på det förstärka laglottsskyddet väcka talan annars riskerar ni att gå iste om er rätt (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Ni kan även kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här.

Hoppas ni fick svar på er fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (738)
2020-05-25 Får man testamentera bort sina tillgångar till sin särbo och göra sin dotter arvlös?
2020-05-18 Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge
2020-05-13 Arvslott och laglott
2020-05-12 Får min pappa testamentera bort all sin egendom till sin sambo?

Alla besvarade frågor (80260)