Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?

2019-03-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Var går gränsen mellan upphovrätt och mönsterrätt gällande brukskonst?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över skillnaden mellan de skydd som ett alster av brukskonst kan uppnå genom lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och genom mönsterskyddslagen (ML).

Skydd för mönster och upphovsrätt regleras alltså i två olika lagar. Enligt URL uppstår ensamrätt för ett konstnärligt verk, som är att anse som brukskonst då verket skapas (se 1 §). Det handlar alltså om ett skydd som uppstår självständigt. En förutsättning för skydd är dock att verket är tillräckligt originellt. Det är inte helt okomplicerat att avgöra om ett verk är tillräckligt originellt för att uppnå skydd eller inte. I det s.k. Mini Maglite -avgörandet (NJA 2009 s. 159) konstaterade Högsta domstolen att det föreligger ett samband mellan kravet på originalitet och verkets skyddsomsfång. Alltså; om det ställs ett lågt krav på verkets originalitet ska även skyddsomfånget i motsvarande mån vara snävt. För att alls uppnå ett upphovsrättsligt skydd krävs det åtminstone att ett alster av brukskonst uppfyller sådana krav på originalitet, självständighet och individualitet att de förtjänar ett långvarigt skydd där skyddsomfånget sträcker sig längre än till ren avbildning.

För ett skydd enligt mönsterskyddslagen krävs det att mönstret registrreras. Enligt 2 § ML är en förutsättning för skydd att mönstret dels är nytt och dels tillräckligt särpräglat. Vad detta betyder är att det inte finnas ett annat mönster som är identiskt eller som ger samma helhetsintryck för en kunnig användare.

Det finns inte någon klar "gräns" mellan skydden, utan ett föremål som enligt URL är skyddat som brukskonst kan samtidigt också skyddas som ett mönster (se 10 § URL). En fördel med ett upphovsrättsligt skydd är att det gäller för en längre tidsperiod än ett mönsterrättsskydd. Upphovsrätt gäller i 70 år efter upphovsmannens död, medan ett skydd enligt ML gäller för fem år i taget och under en maximal tid av 25 år (se 24 § ML och 43 § URL). Dock kan vara svårt att bevisa att ett alster av brukskonst uppnår det originalitetskrav som uppställs i URL, vilket alltså är ett krav för att alls få upphovsrätt till verket.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (799)
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?
2020-02-01 Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?
2020-01-31 När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

Alla besvarade frågor (77194)