Vad är det för skillnad på att bli placerad enligt socialtjänstlagen eller LVU

2019-11-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
ETT BARN SITTER PLACERAT I 4 KAP 1 PARAGRAF SOL.VAD BETYDER DET?BARNET HAR VARIT UTSATT FÖR ÖVERGREPP FRÅN MAMMAN OCH BLEV LVU AD FÖRST PGA ATT BARNET BLEV TVINGAT TILL MAMMAN OCH BARNET VÄGRADE, BARNET HOTADE ATT TA LIVET AV SIG OCH DÅ GJORDE SOC ETT LVU. MEN NU MENAR MAN ATT BARNET SITTER UNDER DENNA NYA KOD, FATTAR INTE BARA VARFÖR HAN SITTER DÄR.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om ett barn placeras enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller om lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har att göra med om placeringen är gjord frivilligt eller inte. Det vill säga om vårdnadshavaren har samtyckt till placeringen eller inte. Om barnet är över 15 år krävs också ett samtycke från barnet själv (1 § andra stycket LVU).

Om socialnämnden anser att barnet behöver hjälp och föräldern går med på detta, så kan barnet få hjälp med stöd av 4 kap. 1 § SoL. När man läser paragrafen kan det låta som att det mest handlar ekonomiskt bistånd i form av pengar och bidrag, men biståndet kan också innebära andra insatser beroende på vad som behövs i det särskilda fallet. Som t.ex. en placering i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (så kallat HVB-hem). Om föräldern/barnet däremot säger nej till socialnämndens hjälp har socialnämnden i vissa fall en möjlighet att gå emot det och istället beslut om vård genom 2 § eller 3 § LVU, det blir alltså en form av tvångsvård.

Om barnet nu sitter under den här nya koden låter det som att förutsättningarna för placeringen har ändrats! Det kan vara att föräldern/barnet nu samtycker till placeringen och att kriterierna för ett tvångsomhändertagande inte längre uppfylls, så placeringen kan övergå till en frivillig placering istället (1 § LVU). Det behöver alltså inte alltid betyda en praktisk förändring, utan kan innebära att man är kvar på samma placering som innan, bara med ett annat lagstöd på pappret. Av vad du berättar låter det som att det är mest troligt!

Jag hoppas att jag har gett dig på din fråga! Hör gärna av dig på nytt igen så vi kan försöka hjälpa dig vidare.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82723)