Vad är det för skillnad mellan inköp och anskaffning i LOU?

FRÅGA
Vad är det för skillnad mellan inköp och anskaffning?LOU t ex rör anskaffning av varor, tjänster och byggentreprender . Men det handlar ju om inköp av varor mm. Betyder orden olika?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Orden anskaffning och inköp av varor behöver inte ha olika betydelser, utan utgångspunkten är att bägge begrepp är samma, men med olika benämningar.

Dock kan med anskaffning enligt 1 kap. § 14 LOU det röra sig om sådan verksamhet där anskaffning av varor eller tjänster sker till upphandlande myndigheter. Anskaffning i detta sammanhang har en form av grossistfunktion. Man kan även använda sig av ordet "anskaffa" när man exempelvis hyr en lokal, här skiljer sig användningen av begreppen.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (960)
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?

Alla besvarade frågor (97636)