FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott22/12/2018

Vad är det för påföljd vid folkbokföringsbrott?

Om man har skrivit sig på olika adresser ofta som man inte bor på i syfte att folk inte ska veta var man egentligen bor, är det stor risk att man får fängelse för det då? tänker att det är ju folkbokföringsbrott. Dock så finns det inget bidragsfusk eller annat ekonomiskt motiv med i bilden utan det handlar endast om att folk inte ska veta var man egentligen bor.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående folkbokföring finns i folkbokföringslagen. I 6 § anges vart man ska folkbokföras vilket är där man är bosatt. Begreppet "bosatt" definieras i 7 § som "där man regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila."

Om en person står folkbokförd på en adress där denne inte är bosatt kan man anmäla detta till Skatteverket, 34 §. Efter det att Skatteverket gjort en prövning så kan de besluta att personen är skyldig att göra en anmälan om rätt adress, 31 §.


Folkbokföringsbrott

Tidigare har ett sånt typ av beteende inte varit straffbart men från och med 1 juli 2018 så har brottet "folkbokföringsbrott" trätt i kraft. (Tidigare har man ålagt personen vite när denna underlåter att anmäla rätt adress.)

Enligt 42 § första stycket så anges följande:

Den som lämnar en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende*, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

*Fara i bevishänseende innebär att det måste finnas en konkret fara för att handlandet eller underlåtenheten medför att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.


Grovt folkbokföringsbrott, 42 § andra stycket

Omständigheter som särskilt ska beaktas är om brottsligheten begåtts systematiskt eller i större omfattning.

Exempel på när det kan vara ett grovt folkbokföringsbrott:

1. En person har skaffat sig ett flertal falska identiteter som hen försöker få folkbokförda. 2. En person har skaffat sig tillgång till utländska identiteter och försöker få dem folkbokförda i Sverige trots att personerna bakom identiteterna aldrig haft för avsikt att bosätta sig i landet.


Ringa folkbokföringsbrott, 42 § tredje stycket

Utfallet vid ringa folkbokföringsbrott är inget ansvar/ påföljd. Dock anges i förarbetet att utrymmet för att använda denna gradering är mycket liten. För ansvar förutsätts att brottet begåtts med uppsåt (att man är medveten om vad man gör) och påföljden kan bestämmas till böter.


Sammantaget finns det stor sannolikhet att personen kan bli ansvarig för folkbokföringsbrott om denna medvetet registrerat felaktiga uppgifter och det faktiskt finns en konkret fara för att dessa felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”