Vad är det för påföljd för penningtvättsförseelse?

2020-03-29 i Övriga brott
FRÅGA
En kille som jag känner har använt mitt swish han har bett hans vänner swisha mig 6500kr fick jag i mitt swish sen gav jag han dom kontanter sen 4 personer har anmält mig att jag har lurat dom med swish men vad får man för straff för denna summan 6500kr ? Om jag betalar tilbaka pengarna kan det hjälpa?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver är ett brott och regleras i lagen om straff för penningtvättsbrott.

Av 3 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott framgår att för penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna, den som

överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, ellertillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.

Vidare framgår det av 4 § att även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Följaktligen innebär det att om man tar emot pengar via t.ex. swish i syfte till att dölja pengar som härrör från brottslig verksamhet (t.ex. bedrägeri) kan man göra sig skyldig till penningtvättsbrott. Även i de fall där du inte förstått att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan du dömas för penningtvättsförseelse, enligt 6 §.

Påföljden för penningtvättsförseelse är böter eller fängelse i högst sex månader.

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (831)
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?
2020-09-20 Är det olagligt att mana till fredlig revolution?

Alla besvarade frågor (84333)